Båter på Hjellebrygga

Betingelser

Generelle kontrakts- og booking betingelser – online booking
 

Norwegian Travel Group AS
Norwegian Travel Group er ikke et reisebyrå, men en online distributør av et bredt spekter av reiselivsprodukter i Telemark/Norge.

Merk at reservasjoner som inkluderer mer enn ett produkt vil bli dekket av den norske pakkereiseloven. Og om det skulle oppstå uenigheter mellom våre betingelser og pakkereiseloven, er det loven som ligger til grunn.

 

Bestillingsvilkår
Disse generelle vilkårene gjelder mellom Norwegian Travel Group AS, og andre som inngår avtale med Norwegian Travel Group AS i henhold til bekreftelsen (gjesten). Avtalen kan gjelde boenhet, reise, kjøp av andre produkter tjenester eller en kombinasjon av disse.

 

BESTILLING OG KUNDENS PLIKTER
Det kan håndteres online bestillinger til og med 9 personer i en og samme bestilling. Man kan bestille online helt opp mot avreise/ankomst. Betaling med gyldig betalingskort samtidig ved bestilling. Din bestilling er bekreftet og bindende når du mottar bekreftelse på e-post med bestillingsnummer. Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut bekreftelsen og ta denne med på reisen.

Som kunde plikter du:

 • Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Norwegian Travel Group AS.
 • Garanterer at all informasjon om deg og ditt reisefølge er sann og nøyaktig.
 • Norwegian Travel Group AS må ikke brukes til spekulativ, falske eller uhederlige bestillinger.
 • Å innhente opplysninger om oppmøtetid ved reiser.
 • Kontrollere at billetter og bekreftelser er i samsvar med bestilling umiddelbart ved mottak av bekreftelse.
 • Plikter å ta med gyldig legitimasjon/pass, evt. visum.
 • Følge ordensbestemmelser som er gitt av produkteiere/leverandører/samarbeidspartnere.
 • Ikke å opptre sjenerende for andre reisende/deltakere.
 • Ikke å skade produkteiers/leverandørs/samarbeidspartners eiendom – kan bli erstatningspliktig
   

Hvem er ansvarlig:
Norwegian Travel Group AS, Strandveien 50, N-1366 Lysaker, Norge

Org nr: mva 991 875 794 stiller seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vår samarbeidspartner PayEX er ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

 

Våre underleverandører
Vi er ansvarlig for at våre underleverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlig for hver sin del av sitt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning og annet, som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren.

 

Avtalen med mer:
Som selger står Norwegian Travel Group AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Norwegian Travel Group AS, står leverandørene selv ansvarlig for.

 

Som arrangør har Norwegian Travel Group AS plikt til å sørge for følgende:
Elektronisk bekreftelse på bestilling sendes til gjest/kunde/passasjer sammen med andre nødvendige dokumenter.

Norwegian Travel Group AS har kun ansvar for reservasjonen som beskrevet. Alle kundedata oppbevares etter norsk lov og ingen personlige data vil bli solgt videre til en tredjepart.

 

Bindende bestilling:
En bestilling er bindende så snart ett booking nummer er tildelt gjesten og betaling fullført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst og avreisedato samt at alt annet som er vesentlig for bestillingen er korrekt.

 

Betaling:
Den reisende skal betale 100 % for arrangementet/reisen/oppholdet ved bestilling via Norwegian Travel Group AS. Den reisende skal ta med seg bekreftelsen ved ankomst/avreise.

 

AVBESTILLING:

Den reisende kan avbestille til Telemarkskanalen Booking AS. Norwegian Travel Group AS og leverandører av arrangement aksepterer kun avbestillinger og endringer som gjøres av den reisende. Norwegian Travel Group AS plikter å sende bekreftelse på avbestilling/endring elektronisk.

Dersom avbestilling skjer 7 dager eller mer før avreise refunderes hele beløpet, minus avbestillingsavgift på 10% NOK.
Dersom avbestilling skjer mindre enn 7 dager før avreise refunderes ikke beløpet.
Endring er alltid en avbestilling og ny bestilling for alle typer bestillinger.

Prisen på bestilt produkt kan variere fortløpende og prisen kan være en annen enn ved forrige bestilling.

 

Hva hvis noe går galt?
Eventuelle feil/mangler skal meldes til stedet umiddelbart slik at stedet har mulighet til å rette opp i saken der og da. Hvis du har forsømt å søke oppreising i reiseperioden og dermed unngått å gi stedet mulighet til å rette opp eventuelle mangler, så kan du i ettertid ikke kreve kompensasjon.

Dersom det skulle oppstå uenighet mellom produkt og bestiller hva gjelder kvalitet, feil eller mangler som måtte ha oppstått før eller under oppholdet, vil ikke Norwegian Travel Group AS som formidler være part i en slik sak.

 

Force Majeure / Forbehold
Norwegian Travel Group AS står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Skulle evt. feil oppstå, har Norwegian Travel Group AS sin fulle rett til å kansellere bestillingen.