En båtreise på Telemarkskanalen kan fint kombineres med overnatting. Flere overnattingssteder langs kanalen tilbyr ferdige pakkeløsninger med båttur og overnatting.